Laserturvallisuuslausunto

Laserturvallisuuslausunto


Yhdysvaltain lääke‑ ja elintarvikeviraston (FDA) alainen säteilyä lähettävien laitteiden tutkimuksesta vastaava keskus (CDRH) on asettanut säännöksiä lasertuotteille, jotka on valmistettu 1.8.1976 jälkeen. Yhdysvalloissa myytävien tuotteiden täytyy olla näiden säännösten mukaisia. Tulostin kuuluu luokan 1 lasertuotteisiin, jotka on määritetty Yhdysvaltojen kansallisen terveyslaitoksen (U.S. Department of Health and Human Services) säteilystandardissa, ja se on vuonna 1968 säädetyn säteilyturvallisuutta koskevan lain mukainen.

Koska tulostimen sisällä muodostuva säteily on kokonaan suojakoteloinnin ympäröimä, lasersäde ei voi päästä laitteen ulkopuolelle normaalissa käytössä.

VAARA!

Muiden kuin tässä käyttöoppaassa määritettyjen ohjainten, säätöjen tai toimenpiteiden käyttäminen voi altistaa vaaralliselle säteilylle.

HP Color Laserjet 2605 Laserturvallisuuslausunto