FCC:n säännökset

FCC:n säännökset


Tämä laite täyttää FCC-sääntöjen (Part 15) Class B ‑luokan digitaalisille laitteille asetetut raja-arvovaatimukset. Raja-arvot on määritetty siten, että niiden täyttäminen muodostaa kohtuullisen suojan haitallisia häiriöitä vastaan kotitalousympäristössä. Tämä laite muodostaa, käyttää ja voi myös säteillä radiotaajuista energiaa. Jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi häiritä radioliikennettä. Ei voida kuitenkaan taata, että yksittäisessä kokoonpanossa ei voisi syntyä häiriöitä. Häiriö voidaan todeta katkaisemalla laitteesta virta ja kytkemällä virta uudelleen. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio‑ tai televisiolähetyksille, yritä korjata tilanne jollakin tai joillakin seuraavista tavoista:

Suuntaa tai sijoita vastaanottimen antenni toiseen kohteeseen.
Lisää etäisyyttä laitteen ja vastaanottimen välillä.
Liitä laite ja vastaanotin erillisiin sähköverkon pistorasioihin.
Kysy neuvoja myyjältä tai kokeneelta radio- ja televisioasentajalta.
Huomautus

Kaikki tulostimeen tehtävät muutokset tai mukautukset, jotka eivät ole HP:n kirjallisesti vahvistamia, voivat johtaa laitteen käyttöoikeuden ja takuun mitätöimiseen.

FCC:n määräysten (Part 15, Class B) raja-arvojen alittaminen edellyttää suojatun liitäntäkaapelin käyttöä.

HP Color Laserjet 2605 FCC:n säännökset