Tulostuskasetin rajoitettu takuu

Tulostuskasetin rajoitettu takuu


HP takaa tämän tuotteen virheettömyyden materiaalin ja valmistusvikojen osalta.

Takuu ei koske HP:n tuotteita, (a) jotka on täytetty uudelleen tai joita on muuteltu, muokattu tai käsitelty, (b) joiden ongelmat aiheutuvat ohjeiden vastaisesta käytöstä, väärästä säilytyksestä tai käytöstä ympäristössä, joka ei täytä tulostustuotteen käyttöympäristövaatimuksia, tai (c) jotka ovat kuluneet tavallisessa käytössä.

Takuupalvelun saaminen edellyttää, että tuote palautetaan ostopaikkaan (yhdessä ongelman kuvauksen ja tulostusnäytteiden kanssa) tai että asiakas ottaa yhteyden HP:n asiakastukeen. Oman harkintansa mukaan HP joko vaihtaa viallisen tuotteen uuteen tai palauttaa asiakkaalle sen ostohinnan.

EDELLÄ MAINITUT TAKUUT SULKEVAT POIS KAIKKI MUUT TAKUUT PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA. HP EI ANNA TUOTTEELLE MITÄÄN MUITA KIRJALLISIA TAI SUULLISIA ILMAISTUJA TAI OLETETTUJA TAKUITA TAI EHTOJA. HP TORJUU PÄTEMÄTTÖMINÄ KAIKKI OLETETUT TAKUUT TAI EHDOT, JOTKA KOSKEVAT TUOTTEEN MYYNTIKELPOISUUTTA, TYYDYTTÄVÄÄ LAATUA JA SOPIVUUTTA JOHONKIN TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN.

PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA HP TAI SEN ALIHANKKIJAT EIVÄT VASTAA SUORANAISISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI SEURAUKSELLISISTA (MENETETYT VOITOT TAI AINEETON OMAISUUS MUKAAN LUETTUINA) TAI MISTÄÄN MUISTA VAHINGOISTA, JOIDEN PERUSTEENA ON SOPIMUS, OIKEUDENLOUKKAUS TAI MUU SYY.

TÄMÄN TAKUUN EHDOT EIVÄT POISSULJE, RAJOITA TAI MUUTA LAINSÄÄDÄNNÖN TAKAAMAA KULUTTAJANSUOJAA, PAITSI SILTÄ OSIN KUIN LAKI SALLII TÄLLAISEN OIKEUKSIEN POISSULKEMISEN, RAJOITTAMISEN TAI MUUTTAMISEN.

HP Color Laserjet 2605 Tulostuskasetin rajoitettu takuu