Huoltolomake

Huoltolomake


LAITTEEN PALAUTTAJA Päivämäärä:
Yhteyshenkilö: Puhelin:
Toinen yhteyshenkilö: Puhelin:
Lähetyksen palautusosoite:
 
 
Erityiset lähetysohjeet:
LÄHETETTÄVÄ LAITE
Mallin nimi: Mallinumero: Sarjanumero:
Liitä mukaan tarvittavat tulosteet. ÄLÄ lähetä lisävarusteita, joita ei tarvita korjauksen aikana (oppaita, puhdistustarvikkeita jne.).
ONKO TULOSTUSKASETIT POISTETTU?
Tulostuskasetit on poistettava ennen tulostimen lähettämistä, jos mikään mekaaninen ongelma ei estä niiden poistamista.
[  ] Kyllä. [  ] Ei, tulostuskasetteja ei voi poistaa.
TARVITTAVAT HUOLTOTOIMENPITEET (Jatka tarvittaessa erilliselle paperille.)
1. Kuvaile vikaa. (Mikä vika laitteessa on? Missä yhteydessä vika ilmeni? Mitä sovellusohjelmaa käytettäessä vika ilmenee? Toistuuko vika?)
 
2. Jos vika on jaksoittainen, millaisin väliajoin vika toistuu?
3. Jos tulostin on kytketty johonkin seuraavista, ilmoita laitteen valmistaja ja mallinumero.
Henkilökohtainen tietokone: Modeemi: Verkko:
4. Lisätietoja:
 
KORJAUSKULUJEN MAKSUTAPA
[  ] Laitteen takuu on voimassa Ostopäivä/vastaanottopäivä:
(Liitä mukaan ostokuitti tai vastaanottotodistus, jossa on alkuperäinen vastaanottopäivä.)
[  ] Huoltosopimuksen numero:
[  ] Ostomääräyksen numero:
Sopimus- ja takuuhuoltoa lukuun ottamatta huoltopyynnön täytyy olla valtuutetun henkilön allekirjoittama ja/tai sen täytyy sisältää ostomääräyksen numero. Jos normaaliveloitusta ei sovelleta, vaaditaan ostomääräys vähimmäissummalle. Normaaliveloitusten hintaluettelo on saatavana HP:n valtuuttamasta huoltokeskuksesta.
Valtuutetun henkilön allekirjoitus: Puhelin:
Laskutusosoite:
 
 
Erityiset laskutustiedot:
HP Color Laserjet 2605 Huoltolomake